Booking av Fotografering

Gjennom å benytte dette skjemaet for booking av fotografering hjelper du meg å holde orden – og sørger for at jeg kan planlegge din fotografering best mulig.

Booking av fotografering

 • Dine detaljer

 • Detaljer for fotograferingen

 • Foretrukket tidperiode for fotografering (Jeg kontakter deg for å avtale nøyaktig tid)
 • Foretrukket dag for fotografering (Jeg kontakter deg for å avtale dato)
 • Vilkår & Betingelser

  BETALING:
  
Fotograferingen skal betales i sin helhet etter endt fotografering.
  På visningstimen 1-3 uker etter fotograferingen velger dere hva dere ønsker å kjøpe. Produktkjøp og digitale filer betales ved bestilling.

  OPPHAVSRETT: 

  Fotografen har og beholder opphavsrett til alle bilder. All scanning og reproduksjon av printede bilder er forbudt. 
Ved kjøp av digitale filer kan bildene benyttes til personlig bruk. 
De digitale filene kan ikke videreselges eller brukes kommersielt. Henvendelser hva gjelder kommersiell bruk rettes til fotografen.

  BACKUP:
  Du som kunde er selv ansvarlig for backup og lagring av digitale bilder bildene du har kjøpt. Får dere bildene tilsendt på link, er dere ansvarlige for å huske å laste bildene ned, og lagre de en sikker plass før linkens utløpsdato. Skulle du som kunde miste eller ødelegge orginal minnepinne må dere betale halv pris av nypris for å få erstatte den.


  Fotografen bærer ikke noe ansvar som følge av feil eller skade på kamerautstyr, datamaskin, digital backup eller annet ustyr.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.